Captcha image
יצירת קשר

ויצמן אמיר ,מורה לנהיגה מחיפה ,לרכב פרטי גיר רגיל / אוטומט

מתמחה בלימוד לקויי למידה והתמצאות במרחב , החזרת ביטחון לאחר תאונה

ויצמן אמיר ,מורה לנהיגה בחיפה

אמיר ויצמן - 052-8716661 / 077-5302212